keurmerk geboortefotografie

Keurmerk Geboortefotografie

"De toetsingscommissie had geen enkele twijfel bij jou. Je bent een goed opgeleide, sterke fotograaf met inzicht in zowel technische (lichtomstandigheden) als sociale omstandigheden waaronder je je werk als geboortefotograaf verricht. Je komt sociaal, lief en bescheiden over, prima eigenschappen allemaal.

We vinden het ook leuk om te zien dat je zoveel uitdagingen aangaat en jezelf ontwikkelt. Ziekenhuizen kunnen jou bovendien met een gerust hart laten rondlopen in hun organisatie. Verzekeringen en zakelijke overeenkomsten zijn bij jou goed geregeld."

Er bestaan grote verschillen in de manier waarop het vak van geboortefotograaf wordt uitgeoefend. Naast professionele geboortefotografen zijn er ook steeds meer hobbyfotografen die het leuk vinden om een geboorte in beeld te brengen. Voor zorgverleners is het niet evident om na te gaan of ze met een professional te maken hebben. Met een keurmerk geboortefotografie kan een fotograaf zijn professionaliteit aantonen.

Het keurmerk geboortefotografie wordt uitgegeven door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Geboortefotografie. De stichting streeft ernaar om een betrouwbare samenwerking te bevorderen tussen zorgverleners en professionele geboortefotografen. De zelfstandige geboortefotografen verschijnen hiervoor tweejaarlijks voor een toetsingscommissie. waarin een gynaecoloog, een vroedvrouw en een docent fotografie zetelen.


Een geboortefotograaf met een keurmerk geboortefotografie:

is professioneel en betrouwbaar en houdt zich aan gemaakte afspraken.

is een ondernemer met een btw-nummer die voldoet aan wet- en regelgeving.

06 /

01 /

is verzekerd voor eventuele schade of ongevallen tijdens haar werkzaamheden in het verlos- of operatiekwartier.

zorgt ervoor dat zorgverleners hun werkzaamheden ongehinderd kunnen uitvoeren.

02 /

07 /

heeft kennis van de veiligheids- en hygiënerichtlijnen tijdens een bevalling (zowel in het verlos- als in het operatiekwartier).

blijft zich bijscholen op het domein van de geboortefotografie en werkt met professionele apparatuur.

03 /

08 /

draagt zorg voor een zorgvuldige back-up van haar administratie en fotobestanden.

heeft respect voor de privacy van zowel het koppel als het ziekenhuispersoneel bij het in beeld brengen van een geboorte.

09 /

04 /

heeft samenwerkingscontracten met eveneens verzekerde back-upfotografen die voor vervanging kunnen zorgen.

10 /

heeft kennis van het geboorteproces en was al aanwezig bij meerdere bevallingen.

05 /